Faroe Khiùn-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Fap-lò Khiùn-tó.

Fap-lò Khiùn-tó (Fap-lò-ngî: Føroyar, Tan-ma̍k-ngî: Færøerne, Yîn-ngî: Faroe) he Pet-Êu koet-kâ Tan-ma̍k ke hói-ngoi chhṳ-chhṳ Liâng-thi. Thi-lî vi-tsì kie fû Nò-vî hói fò pet Thai-sî-yòng chûng-kiên, chhú-yî Nò-vî to Pên-tó chṳ̂-kiên khî-lì yit pan ke vi-tsì. Fap-lò Khiùn-tó liu̍k-thi-mien-chit 1,399 phìn-fông kûng-lî, yù 17 ke yû ngìn tó fò ngiâ-kòn ke mò ngìn tó chû-sṳ̀n, kî-mìn khiung 46,662 ngìn (2004 chûng khì kû-kie), kî-mìn tô vì sṳ̂-khâm-tit-na̍p-vì-â ngìn heu-thoi, Kî-tuk-kau Lu-tet kau-phai ke sṳ̀n-yèn, kôn-fông ngî-ngièn vì Fap-lò-ngîTan-ma̍k-ngî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]