Luther kau-phai

Chhiùng Wikipedia lòi
Lu-tet kau-phai.

Lu-tet kau-phai / Sin-ngi-chûng , fe̍t chhṳ̂n Lu-tet-chûng (Tet-ngî: Evangelisch-lutherische Kirchen, Yîn-ngî: Lutheranism, ya chhṳ̂n: sin ngi fi , Lu-tet fi , Lu-tet kau-phai ), vì Sîn-kau chûng-phai chṳ̂-yit, ngièn chhṳ 16 Sṳ-ki Tet-koet sṳ̀n ho̍k-kâ Mâ-tên Lu-tet vì kiet-sîn Thiên-chú-kau fi fat-hí ke chûng-kau kói-kiet yun-thûng, khì sṳ̀n ho̍k sṳ̂-sióng sṳ̀n-vì kói-kiet yun-thûng ke siong-chṳ̂n. Yun-thûng thûi-hàng khì-kiên Lu-tet kî-chhṳ̀ chá sûi lâu Lò-mâ kau-chûng khi̍p tông-sṳ̀ Tet-koet kin-nui chhîn kau thìn sṳ-li̍t fat-sâng kok lui chhûng-thu̍t, than sin ngi chûng chiap-su thai kûng Kau-fi kûng-ngin ke sâm-thai sin kînSṳ́-thù sin-kîn》, 《nì Sî-Â sin-kîn》 fò 《â-kì-nâ-siû sin-kîn》. [1] 1580-ngièn, pâu-koat sâm-thai sin kîn, 《o sṳ̂ páu Sin-thiàu》, 《 o sṳ̂ páu Sin-thiàu phien fu lun 》, 《 sṳ̂ mâ kâ tên Sin-thiàu 》, 《 lun kau fòng khièn lâu sú-vi 》, 《 Mâ-tên Lu-tet Pok-sṳ thai mun tap 》, 《 Mâ-tên Lu-tet Pok-sṳ séu mun tap 》 fò 《hia̍p fò Sin-thiàu》 tén ngin sin vùn-hien chhai-nui ke 《hia̍p-thùng sû》(Concordia) vì sin ngi chûng kau-ngi thièn hâ lî-lun kî-chhú. [2][3]

  1. Lutheran and Catholic, WELS Topical Questions & Answers, 2010
  2. Brug, John F., Why Bible-Believing Lutherans Subscribe to the Book of Concord?, Wisconsin Lutheran Seminary, 2001
  3. Frequently Asked Questions about the Book of Concord, "The Lutheran Confessions are ten statements of faith that Lutherans use as official explanations and summaries of what they believe, teach, and confess. They remain to this day the definitive standard of what Lutheranism is."