Sîn-kau

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本

Kî-tuk Sîn-kau he Sṳ̍p-liuk Sṳ-ki Chûng-kau Kói-kiet yun-thung chûng thot-lì Thiên-chú-kau yì sṳ̀n-hìn ke sîn chûng-phai. Liá-ke miàng-chhṳ̀ lòi-ngièn chhṳ Tet-vùn ke Protestanten, chṳ́ 1529-ngièn Sṳ̀n-sṳn Lò-mâ ti-koet kí-hàng ke ti-koet ngi-fi chûng ke séu-su fán-tui phai. Muk-chhièn chhiòn-khiù yok yû ńg-yi kiú-chhiên-van kau-thù.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Kau-ngi[編寫]

Chû-chṳt chṳ-thu[編寫]

Chûng-phai[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]