Pâ-set-fi

Chhiùng Wikipedia lòi
1874-ngièn Pâ-set-fi chhut-pán ke Mâ-khó-fuk-yîm, ngièn

, kì-têu sṳ́-yung Lepsius Lò-mâ piâng-yîm ne-thúng.]]

Pâ-set-fi (巴色會, Yîn-ngî: Basel Mission), Kî-tuk-kau Sîn-kau Chhai-fi, 1815-ngièn sṳ̀n-li̍p yî Sui-sṳ pet-phu Tet-ngî khî ke Basel, chui-chhû chhṳ̂n-cho "Tet-koet Chhai-fi" (German Missionary Society), chui-heu kói-miàng vi Pâ-set-fi. 1847-ngièn khôi-sṳ́ hiong Chûng-koet phai-chhut chhòn-kau-sṳ, chú-yeu chhai Kóng-tûng-sén. To 1919-ngièn sṳ̀ chhai Kóng-tûng-sén yû yit-pak sâm-sṳ̍p kiên fi-thòng, pâu-koat Mòi-yen Tet-chi Yî-yen (1893-ngièn) khi̍p Hò-ngièn Yìn-chi Yî-yen (1907-ngièn). Chhṳ̂m-ngi̍p to Hak-kâ thi-kî, tui Hak-kâ ngî-ngièn lâu Hak-kâ vùn-fa yû pí-káu tô ke ngiên-kiu.

Chhai Chûng-koet Kóng-tûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

1847-ngièn phai-chhut Lì Li̍t-kî (Rudolph Lechler) lâu Hòn Sân-mìn (Theodore Hamberg) lióng-ke mu̍k-sṳ̂ lòi Chûng-koet, chú-yeu chhai Kóng-tûng hak-su̍k hi-khî fat-chán kau-vu. Chúng-fi sat-li̍p yî Kóng-tûng Ló-lùng. 1919-ngièn yû sâm-sṳ̍p-liuk ke pu-tho khî, chṳn-sṳt kau-thòng yit-pak sâm-sṳ̍p kiên.

Ngìn-vu̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]