Mâ-khó-fuk-yîm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sîn-yok Sṳn-kîn Tshiòn-sû
Si Fuk-yîm-sû
Mâ-thai-fuk-yîm
Mâ-khó-fuk-yîm
Lu-kâ-fuk-yîm
Yok-hon-fuk-yîm
Sṳ́-thù-hàng-chhon
Pó-lò Sû-sin
Lò-mâ-sû
Kô-lìm-tô-chhièn-sû
Kô-lìm-tô-heu-sû
Kâ-lâ-thai-sû
Yî-fut-só-sû
Fî-li̍p-pí-sû
Kô-lò-sî-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû
Thì-mô-thai-chhièn-sû
Thì-mô-thai-heu-sû
Thì-tô-sû
Fî-li-mùn-sû
Phû-thûng Sû-sin
Hî-pak-lòi-sû
Ngâ-kok-sû
Pí-tet-chhièn-sû
Pí-tet-heu-sû
Yok-hon-yit-sû
Yok-hon-ngi-sû
Yok-hon-sâm-sû
Yù-thai-sû
Yi-ngièn-sû
Khí-sṳ-liu̍k
Tsón-to Khiu-yok Sṳn-kîn

Mâ-khó-fuk-yîm he kie-seu Yâ-sû ke Si Fuk-yîm-sû chûng chui-chhû sṳ̀n sû ke yit-kién.

Chok-chá[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chok-chá Mâ-khó, fe̍t-he Yok-hon, he Pâ-nâ-pâ ke péu-ló-thâi, chên phì thùng Pâ-nâ-pâ laâ Pó-lò hi ngoi-pâng chhòn fuk-yî; pin kiên-sùi Pí-tet fî-sòng chiap-khiun, Pí-tet sṳm-chṳ chiông kì chhṳ̂n-cho chhṳ-kí ke chṳ́-yì. (Pí-tet-chhièn-sû 5:13)

Siá-chok poi-kín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sin-yû chhi-si̍p kin-pai khi̍p kau-thô sṳ̀, voi fì-sióng Yâ-sû kóng-ko ke fa, kóng sut Yâ-sû ke sṳ-chiak. Chok-chá só chṳ́n-lî ke ki-chai, tû he ngoi-pâng ngìn Kî-tuk-thù thòn-thí chhai fì-sióng Yâ-sû sṳ̀ ke sin-ngióng kien-chṳn.

Mâ-khó-fuk-yîm siá-vàn ke sṳ̀-kiên chhai Sṳn-thien phî fí-thetchṳ̂-chhièn (13-chông:2-chiet), thai-yok he chú-heu 65 chṳ 70-ngièn kiên, nà kí-sṳ̀ sin-thù tô yí lì-sṳ, mò-fap chhîn-chhṳ chai-hi kok sin-yû thòn-thí siên-kóng Kî-tuk, khó-nèn he liá-ke chhìn-khóng chhiuk sṳ́ chok-chá siá-sṳ̀n thi-yit phu fuk-yîm.

Chhâm-cheu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]