跳至內容

Ngâ-kok-sû

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngâ-kok-sû he Sîn-yok Sṳn-kîn chûng ke thi-ngi-sṳ̍p sû-kién, su̍k-yî phû-thûng sû-sin chûng chui-tshièn siá-vàn ke thi-yit kién. Ngâ-kok-sû sot-mìn sin-sîm lâu hàng-vì he phiàng-tén tshung-yeu.