Pí-tet-heu-sû

Chhiùng Wikipedia lòi

Pí-tet-heu-sû 《彼得後書》(Hî-lia̍p-ngî: ΠΕΤΡΟΥ B΄) he Sîn-yok Sṳn-kîn chûng ke thi ngi-sṳ̍p-ngi kién sû, Sṳn-kîn chhiòn-sû ke thi liuk-sṳ̍p-yit pún-sû, su̍k-yî "Thai-kûng sû-sin" chûng chui-chhièn siá-sṳ̀n ke thi-sâm kién. Sṳ̀-kiên thai-yok he kûng-ngièn 64-ngièn, he Yâ-sû sṳ̍p-ngi sṳ́-thù chûng ke Sî-mùn Pí-tet só siá ke.

Siá-chok poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan chok-chá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-yeu nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]