Hî-pak-lòi-sû

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sîn-yok Sṳn-kîn Tshiòn-sû
Si Fuk-yîm-sû
Mâ-thai-fuk-yîm
Mâ-khó-fuk-yîm
Lu-kâ-fuk-yîm
Yok-hon-fuk-yîm
Sṳ́-thù-hàng-chhon
Pó-lò Sû-sin
Lò-mâ-sû
Kô-lìm-tô-chhièn-sû
Kô-lìm-tô-heu-sû
Kâ-lâ-thai-sû
Yî-fut-só-sû
Fî-li̍p-pí-sû
Kô-lò-sî-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû
Thì-mô-thai-chhièn-sû
Thì-mô-thai-heu-sû
Thì-tô-sû
Fî-li-mùn-sû
Phû-thûng Sû-sin
Hî-pak-lòi-sû
Ngâ-kok-sû
Pí-tet-chhièn-sû
Pí-tet-heu-sû
Yok-hon-yit-sû
Yok-hon-ngi-sû
Yok-hon-sâm-sû
Yù-thai-sû
Yi-ngièn-sû
Khí-sṳ-liu̍k
Tsón-to Khiu-yok Sṳn-kîn

Hî-pak-lòi-sû he Sîn-yok Sṳn-kîn chûng siá-pûn yù-thai thi-khî kî-tuk-thù ke yit-fûng sû-sin, Sṳn-kîn tshiòn-sû ke thi ńg-sṳ̍p-pat pún-sû. Liá-kién sû-tsûng mò thì-to tsok-tsá miàng-è, khó-nèn he sṳ́-thù Pó-lò, nui-yùng thai-lio̍k mèu-siá Yâ-sû kî-tuk tshôi Khiu-yok lâu Sîn-yok sṳ̀-thoi ke thu̍k-thi̍t thi-vi, kié-sṳt phu-fun Khiu-yok Sṳn-kîn ke tsṳ̂n-tsṳn hàm-yi.

Siá-chok poi-kín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-kûan chok-chá[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chú-yeu nui-yùng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]