Fî-li̍p-pí-sû

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sîn-yok Sṳn-kîn Tshiòn-sû
Si Fuk-yîm-sû
Mâ-thai-fuk-yîm
Mâ-khó-fuk-yîm
Lu-kâ-fuk-yîm
Yok-hon-fuk-yîm
Sṳ́-thù-hàng-chhon
Pó-lò Sû-sin
Lò-mâ-sû
Kô-lìm-tô-chhièn-sû
Kô-lìm-tô-heu-sû
Kâ-lâ-thai-sû
Yî-fut-só-sû
Fî-li̍p-pí-sû
Kô-lò-sî-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû
Thì-mô-thai-chhièn-sû
Thì-mô-thai-heu-sû
Thì-tô-sû
Fî-li-mùn-sû
Phû-thûng Sû-sin
Hî-pak-lòi-sû
Ngâ-kok-sû
Pí-tet-chhièn-sû
Pí-tet-heu-sû
Yok-hon-yit-sû
Yok-hon-ngi-sû
Yok-hon-sâm-sû
Yù-thai-sû
Yi-ngièn-sû
Khí-sṳ-liu̍k
Tsón-to Khiu-yok Sṳn-kîn

Thai-yok chhai 64-ngièn, Pó-lò lâu Thì-mô-thai chhai Lò-mâ kâm-ngiu̍k siá-sin pûn Fî-li̍p-pí kaufi.

Fî-li̍p-pí he Pó-lò thi-yit chhṳ hi Êu-chû chhòn-tho ke yit-ke sàng-sṳ. Chhai Fî-li̍p-pí hîn-hí liáu Êu-chû thi-yit chhu Kau-fi, ya-he fuk-yîm chhet-lio̍k chhung-yeu-thi. Ke-sàng Yù-thai-ngìn chṳ̂n-séu, Pó-lò chhai-chhṳ́ chhòn-tho sṳ̀ pin mò-kien yû fi-thòng. Chhai Pó-lò só kien-li̍p ke kau-fi chûng, Fî-li̍p-pí kau-fi lâu Pó-lò ke kôan-he chui chhîn-me̍t.

Tông Pó-lò chhô-kón sṳ̀, Fî-li̍p-pí kau-fi chhâi-khién Yî-pâ-fut-thì tai kau-fi ke lî-vu̍t chhièn-vông tham-mong, put-hen Yî-pâ-fut-thì chhâi thù-chûng fe̍t tí Lò-mâ heu fam chhung-phiang, sêu-sit chhòn-to Fî-li̍p-pí, lin kau-fi sṳ̍p-fûn tâm-yù.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]