跳至內容

Chóng-ló Kau-fi

Chhiùng Wikipedia lòi

Chóng-ló Kau-fi he Kî-tuk-kau Sîn-kau ke yit-phai, kîn-ngièn he chhiùng Sṳ̍p-liuk Sṳ-ki ke sî Êu-chû kói-kiet yun-thung khôi-sṳ́. Chóng-ló-fi ke hia̍p-fi hí-ngièn khó-yî tûi-chiûng to Sû-kak-làn kói-kiet, thi̍t-phe̍t he yî-cheu yù Yok-hon Nok-sṳ̂ ke tai-liâng hâ.

Chóng-ló-fi yit-pân phî fat-hien chhai Yîn-koet yî-chhièn ke chhṳ̍t-mìn-thi chhiong Mî-koet, Kâ-nâ-thai, Àu-thai-li-â tén-tén. Liá-ke kau-phai ke miàng-sṳ he ngièn-chhṳ Hî-lia̍p-vùn chhṳ̀ "πρεσβύτερος", chhiu-he "chóng-ló" ke yi-sṳ.