Àu-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Àu-thai-li-â)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Liá-piên "Àu-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"澳大利亞" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Àu-thai-li-â
'
Animated-Flag-Australia.gif Coat of Arms of Australia.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Ńg-vòng, Fap-li̍t, Ngìn-mìn
koet-kô: Chhièn-chin ke Àu-thai-li-â
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Australia satellite plane.jpg
sú-tû Khâm-phì-là
Chui-thai sàng-sṳ Sit-nì
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Yîn-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Àu-chû-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Chhṳ-yù Mìn-chú-chṳ
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Kîm-pi tân-vi Àu-thai-li-â Ngièn
GDP (miàng-ngi sông ke) 7.437 Van-yi ({{{GDP ngièn}}} ngièn)
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .au
koet-chi thien-fa khî-ho +61

Àu-thai-li-â lièn-pâng he chhiòn-khiù mien-chit thi-liuk thai koet-kâ, ya-he Thai-yòng-chû chui-thai ke koet-kâ. Àu-thai-li-â só-chhai ke liu̍k-thi he Thi-khiù song chui-séu ke yit-khoai thai-liu̍k, thûng-sòng ya phî chhṳ̂n-fû Àu-chû, Àu-chû thai-liu̍k fe̍t-chá Àu-thai-li-â thai-liu̍k. Tûng-nàm-fông he Néu Sî-làn, pet-fông yû Pâ-pu-â Néu-kí-nui-â, Sî Pâ-pu-â lâu Tûng-ti-vùn, Yin-thu-nì-sî-â chhai-yî Àu-thai-li-â ke sî-pet-fông. "Àu-thai-li-â" yit-chhṳ̀ lòi-chhṳ Lâ-tên-vùn chûng ke "terra australis incognita".

Àu-thai-li-â chhiòn-koet yût tô-chúng Chhṳ-yèn kín-kôn, khì-chûng pâu-hàm mì-ngìn ke ngie̍t-thoi yí-lìm, phî chhṳ̂n-cho "fùng-set tûng-ông" ke kôn-châu Sâ-mo̍k, pha̍k-siet ke sân-fûng, Mièn-yòng phiên-yâ ke mu̍k-chhòng yî-khi̍p yîn-ngìn ngi̍p-sṳn ke hói-pîn, hàn-yû thiên-yèn vì-sán ke Thai-pó-chiâu.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Koala climbing tree.jpg

Thi-lî 自然地理[phiên-siá | 編寫原始碼]

柯本氣候分類法分析的澳洲氣候

澳洲位於南半球东半球,介於南太平洋和印度洋之间,擁有澳洲大陆和塔斯曼尼亚等岛屿。澳洲四面環海,东南隔塔斯曼海与新西兰为邻,北部隔帝汶海托雷斯海峡东帝汶、印度尼西亞和巴布亞新几内亞相望。

澳洲佔有大洋洲绝大部分陸地,總面積769.2萬平方公里,其70%為沙漠和半沙漠。澳洲四面环海,海岸线长達36,735公里。全澳可分成东部山地、中部平原和西部高原三区。全境平均海拔300公尺,超過1,000公尺的山地面積低於1%,低於500公尺者達87%,乃地表起伏最和緩的大陸。

最高峰科修斯科山海拔2230公尺,最长的墨内河有2520公里。中部的埃爾湖是最低点,湖面低于海平面12公尺。东部沿海的大堡礁是全球最大的珊瑚礁。氣候上北部屬熱帶,部份屬亞熱帶,少部分屬溫帶。年均温北部為27℃,南部14℃。内陆乾旱少雨,年降水量不足200毫米,东部山区500~1,200毫米[1]

澳洲是全球最乾燥的大陆,饮用主要是自然降水,並依賴大壩蓄水供水。政府严禁使用地下水,因為地下水資源一旦開採,很難恢復。2006年起,聖嬰現象影响擴大,導致降雨大幅减少,各大城市普遍缺水,纷纷颁布多項限制用水的法令,以节水渡过干旱。[2]

栖息于桉树上的树熊

澳洲大部分是半干旱或荒漠地带,但生态环境極為丰富,包括从高地的石南荒原到热带的雨林,為全球17个超级生物多样性国家之一。澳洲许多生物是當地独有,原因是澳洲大陆较古老、地理上长期孤立,和氣候极端多变。其被子植物约85%、哺乳类动物約84%、鸟类超过45%,和近岸温带鱼类約89%是特有种[3] 澳洲許多生態區,和區内的生物已被人類活動和外來物穜所威脅。聯邦《1999年环境保护和生物多样性保育法案》是保护濒危物种的根本法律。基於“生物多样性行动计划”,设立了許多受保护地区以保育独特的生态系統;64个湿地根据《湿地公约》而登记;另有16个世界遗产。“环境可持续指数”公佈於2005年,澳洲在2006年排名全球第13。[4]

澳洲多數木本植物是常绿的,且很能适应火灾和干旱,例如桉树金合欢。但近十年來,由於乾旱惡化,東岸地區屢次傳出森林大火;2009年,由於縱火案,東岸地區的森林和部分民宅受到有史以來最嚴重的火災侵襲。澳洲的荚果品种众多且本地特有,它們能与根瘤菌菌根真菌共生,因此較适应较贫瘠的土壤。澳洲出名的动物单孔目(如鸭嘴兽针鼹)、有袋类(如袋鼠树熊袋熊)(拳击袋鼠还是澳大利亚的国家象征)、湾鳄淡水鳄鸸鹋笑翠鸟等鸟类。澳洲之毒蛇品種数量在世界之最,且係最毒。[5]

澳大利亚野犬约引进於公元前3,000年,當時澳洲原住民與南岛人贸易。[6] 人类最初定居后,许多动植物品种很快绝种,包括一些大型动物;欧洲殖民开始后,更多物种步向灭绝,包括袋狼[7][8]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

  1. http://studyinaustralia.gov.au/Sia/zh/LivingInAustralia/Geography 澳洲地理-澳洲移民局
  2. http://e-info.org.tw/node/19232 澳洲乾旱 昆士蘭省將被迫飲用再生水
  3. Savolainen, P. et al. 2004. A detailed picture of the origin of the Australian dingo, obtained from the study of mitochondrial DNA. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 101:12387–12390 PMID