跳至內容

Au-chû dollar

Chhiùng Wikipedia lòi

Au-chû dollar (Yîn-ngî: Australian dollar, kién-siá A$ fe̍t-chá AUD), he Au-chû thûng-fo ke kî-pún tân-vi, yit-ngièn yû yit-pak fûn. Au-chû chui-chhû chhái-yung ke thûng-fo lâu Yîn-phóng yit-yong, heu-lòi chhái-yung chhṳ-kâ ke thûng-fo Au-chû pound, pì-chhṳ̍t lâu Yîn-phóng thùng-tén. Tông-sṳ̀ yit-phông yû 20 shilling; 1 shilling yû 12 pence. Mî yit-phông tén-yì 240 pence.

Heu-lòi 1966-ngièn Au-chû thôi-hàng sṳ̍p-chin-chṳ chṳ̂-sṳ̀, fo-pì thùng-sṳ̀ kói-cho sṳ̍p-chin-chṳ. Tông-sṳ̀ yit Mî-kîm ke ka-chhṳ̍t thai-khái tén-yì pan Yîn-phóng, só-yî sîn-ke sṳ̍p-chin-chṳ thûng-fo kói-vi lâu Mî-kîm lièn-thûng.

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]