Sû-kak-làn

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sû-kak-làn
'
Flag of Scotland.svg 100px
Koet-khì Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Nemo me impune lacessit
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Map of Scotland within the United Kingdom.svg
sú-tû Tû-pak-lìm
Chui-thai sàng-sṳ Tû-pak-lìm
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Sû-kak-làn-ngî
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Sû-kak-làn-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .uk
koet-chi thien-fa khî-ho +44

Sû-kak-làn he Thai Put-lie̍t-tiên lâu Pet Oi-ngì-làn Lièn-ha̍p Vòng-koet hâ-su̍k ke vòng-koet chṳ̂-yit, vi-yî Thai Put-lie̍t-tiên-tó pet-phu, Yîn-kak-làn chṳ̂ pet. Sûi-yèn ngoi-kâu, kiûn-sṳ, kîm-yùng, Chúng-thí kîn-chi chṳn-chhet tén sṳ-vu sông su-to Yîn-koet koet-fi kón-hot, than-he Sû-kak-làn tui-yî nui-phu ke li̍p-fap, hàng-chṳn sông yúng yû yit-thin chhàng-thu ke chhṳ-chhṳ.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Thí-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]