跳至內容

Tân-ma̍k-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Tân-ma̍k-ngî fûn-phu.

Tân-ma̍k-ngî (dansk) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne German Ngî-chhu̍k Pet Ngit-ngì-màn Ngî-kî, thûng-hàng yî Tân-ma̍k yî-khi̍p khì su̍k-thi Faroe Khiùn-tó, Greenland, ya-he thûng-hàng yî Tet-koet, Nò-vî lâu Sui-tiên ke kin-nui ke phu-fun thi-khî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ-mû[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Tân-ma̍k-ngî Wikipedia