Greenland

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Greenland
Kalaallit Nunaat
Grønland
Flag of Greenland.svg
Coat of arms Greenland.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Greenland (orthographic projection).svg
Greenland ke só-chhai.
sú-fú Nuuk

Greenland (Greenland-ngî: Kalaallit Nunaat) mien-chit 2,166,086 phìn-fông kûng-lî, thai-yok 81%tû pûn pên-siet fu̍k-koi . "Greenland" ke yi-sṳ̂ vì "liu̍k-set thú-thi", he Tân-ma̍k ke hói-ngoi chhṳ-chhṳ liâng-thi.

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi vùn-fa[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Khô ho̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]