Haiti

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Haiti
Flag of Haiti.svg

Haiti (Fap-ngî:République d'Haïti, Hon-ngî yîm-yi̍t: Hói-thi 海地) he Caribe-hói‎ yit-ke koet-kâ.