Anguilla

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Anguilla.

Anguilla he Séu Antilles Khiùn-tó pet-phu ke Yîn-koet Hói-ngoi Liâng-thi, tó-sông ke chú-yeu hàng-ngia̍p he n̂g-ngia̍p lâu kôn-kông ngia̍p. Kiûn-sṳ fòng-ví he Yîn-koet ke chit-ngim.

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Khô ho̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]