Costa Rica

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Flag of Costa Rica (state).svg
Costa Rica

Costa Rica (Sî-pân-ngà-ngî:República de Costa Rica) he Chûng-mî-chû yit-ke koet-kâ.