Aruba

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Aruba
Aruba
Aruba khì
khì
Aruba vùn-chông
vùn-chông
Aruba ke só-chhai.
Sú-fú Oranjestad

Aruba he yit-ke vi-yî Caribe-hói thi-khî ke tó-yí, vi-yî Nàm Mî-chû koet-kâ Venezuela pet-fông ke Venezuela Vân ngoi-hói.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vhṳn-chhṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-kôan thiàu-muk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]