Guatemala

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Guatemala
Flag of Guatemala.svg

Guatemala (Sî-pân-ngà-ngî:República de Guatemala, Hon-ngî yîm-yi̍t: Kûa-thi-mâ-là 瓜地馬拉) he Chûng-mî-chû yit-ke koet-kâ.