Bermuda

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Bermuda.
Bermuda.

Bermuda vi yî pet Thai-sî-yòng, he Yîn-koet ke chhṳ-chhṳ hói-ngoi liâng-thi. Vi-yî pet-vúi 32-thu 14-fûn chṳ 3-2thu 25-fûn, Sî-kîn 64-thu 38-fûn chṳ 64-thu 53-fûn, khî Pet-mî-chû yok 900-tô kûng-lî, Mî-koet tûng-ngan Fu̍t-lò-lî-tha̍t-chû Mái-â-me̍t tûng-pet yok 1,100 hói-lî khi̍p Kâ-nâ-thai Sîn Sṳ̂-khô-sá-sén Hâ-li-fap-khiet-sṳ̂ tûng-nàm yok 840 hói-lî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vhṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Siông-kôan thiàu-muk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]