Mî-koet liâng Virgin Khiùn-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Mî-koet liâng Virgin Khiùn-tó
Virgin Islands of the United States
Mî-koet liâng Virgin Khiùn-tó khì
khì
Mî-koet liâng Virgin Khiùn-tó vùn-chông
vùn-chông
Mî-koet liâng Virgin Khiùn-tó ke só-chhai.
Sú-fú Charlotte Amalie

Mî-koet liâng Virgin Khiùn-tó (Yîn-ngî: Virgin Islands of the United States) he Mî-koet chhai Pet Mî-chû ke yit chak hói-ngoi liâng-thi.