跳至內容

Washington, D.C.

Chhiùng Wikipedia lòi
Washington, D.C.
—  Sú-tû lâu lièn-pâng thi̍t-khî  —
District of Columbia
Washington D.C.
Washington D.C.
Washington, D.C. ke khì-é
Khì-é
Washington, D.C. ke fî-chông
Fî-chông
Washington, D.C. is located in Mî-koet
Washington, D.C.
Washington, D.C.
Chhô-phêu:
38°53′42.4″N 77°02′12.0″W / 38.895111°N 77.036667°W / 38.895111; -77.036667
Kok-kâ  Mî-koet
Mien-chit
 - Só-yû 177.0 km2
 - Thú-thi 159.0 km2
 - Súi-mien 18.0 km2
Ngìn-khiéu
 - Só-yû 591,833 ngìn
 - Me̍t-thu 3,343.7/km2
Mióng-cham www.dc.gov

Washington Columbia Thi̍t-khî (Yîn-ngî: Washington, D.C.) he Mî-koet sú-tû, vi-yî Mî-koet tûng-ngan ke chûng thai-sî-yòng thi-khî, he 1790-ngièn cho vì sú-tû yì sat-tsì, yù Mî-koet Koet-fi chhṳ̍t-chiap kón-hot ke thi̍t-phe̍t hàng-chṳn khî-va̍k, put su̍k-yî Mî-koet ke ngim-hò chû-fun. Khì yu-yî ngièn-sṳ́ miàng-chhṳ̂n vì Columbia Thi̍t-khî (District of Columbia), yî-khi̍p kién-chhṳ̂n Washington, thi̍t-khî ("the District"), D.C. tén.

Columbia Thi̍t-khî vi-yî Maryland lâu Virginia ke kâu-kie-chhú, lióng chû kie-hò Potomac Hò yù sî-pet hiong tûng-nàm liù-kon thi̍t-khî; 1846-ngièn yî-heu, Potomac Hò nàm-ngan ke thú-thi kâu-hàn pûn liáu Virginia, kâi hò-phien sṳ̀n-vì thi̍t-khî lâu Virginia ke kie-hò. Thi̍t-khî sat-li̍p chó-khì, Potomac Hò pet-ngan yû Georgetown, Washington-sṳ khi̍p Washington-yen sâm-ke fûn-khôi ke hàng-chṳn khî-va̍k; khì-chûng kien-li̍p yî 1791-ngièn ke Washington-sṳ nái vì chông hién George Washington tui Mî-koet kien-koet ke kung-hien yì miang-miàng, heu-lòi fat-chán vì thi̍t-khî chûng ke fu̍t-sîm sàng-sṳ. Yî-kí yit-hong 1871-ngièn ke li̍p-fap, chhièn shu̍t sâm-khî yî 1878-ngièn ha̍p-pìn vì Washington-sṳ, yì lièn-pâng kón-hot ke thi̍t-khî khi̍p Washington-sṳ thi-fông chṳn-fú chhiùng chhṳ́ -hot-khî chhùng-thia̍p, sán sâng kîm-ngit sṳ́ -yung ke "Washington Columbia Thi̍t-khî" ha̍p-chhṳ̂n.

Columbia Thi̍t-khî he thai-tô-sú Mî-koet Lièn-pâng Chṳn-fú kî-kôan, lâu kok-koet chu Mî-koet Thai-sṳ́-kón ke só-chhai thi, ya-he Sṳ-kie Ngiùn-hàng, Koet-chi Fo-pì Kî-kîm, Mî-chû Koet-kâ Chû-chṳt tén koet-chi chû-chṳt chúng-phu ke só-chhai-thi, pin yúng-yû vì-sú chung-tô ke pok-vu̍t-kwón lâu vùn-fa sṳ́ -tsiak.

Hàng-chṳn Khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Yû-hau Sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]