跳至內容

Arizona

Chhiùng Wikipedia lòi
Arizona
—  Chû  —
State of Arizona
Arizona ke khì-é
Khì-é
Arizona ke fî-chông
Fî-chông
Arizona ke só-chhai.
Arizona ke só-chhai.
Koet-kâ  Mî-koet
sú-fú Phoenix
Mien-chit
 - Só-yû 113,990 km2
Ngìn-khiéu (2018)
 - Só-yû 7,171,646 ngìn
 - Me̍t-thu 62.9/km2

Arizona he Mî-koet ke yit-ke chû.

Koet-kâ Kûng-yèn

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshung-yeu Sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsṳt-ngia̍p Thí-yuk

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-miàng ke Tsṳn-tshṳ ngìn-vu̍t

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]