Joe Biden

Chhiùng Wikipedia lòi
Joe Biden
Thi 46 ngim Mî-koet chúng-thúng
Chhiu-ngim
2021-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit
Fu chúng-thúng Kamala Harris
Chhièn-ngim Donald Trump
Thi 47 ngim Mî-koet Fu-chúng-thúng
Ngim-khì
2009-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit – 2017-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit
Chúng-thúng Barack Obama
Chhièn-ngim Dick Cheney
Ki-ngim Mike Pence
ke-ngìn chṳ̂-sín
Chhut-se (1942-11-20) 1942-ngièn 11-ngie̍t 20-ngit (81-se)
 Mî-koet Pennsylvania Scranton
Chṳn-tóng Mìn-chú-tóng
Chhiâm-miàng

Joseph Robinette Biden Jr. (1942-ngièn 11-ngie̍t 20-ngit –  ), Mî-koet Mìn-chú-tóng-sit chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, Mî-koet Hèu-ngim Chúng-thúng, chên yî 2009-ngièn chṳ 2017-ngièn tâm-ngim Mî-koet Fu-chúng-thúng. Delaware-chû ke chhièn-ngim chṳ̂-chhṳ̂m lièn-pâng Chhâm-ngi-yèn. Biden lièn-ngim liuk-kài ngim-khì, chhiùng 1973-ngièn chṳ 2009-ngièn, he kâi chû chhai-ngim sṳ̀-kiên chui-chhòng ke Chhâm-ngi-yèn. Kì he Mî-koet thi 110-kài Koet-fi ke chhâm-ngi-yen ngoi-kâu ve-yèn-fi Chú-sit, chhiâ chên-kîn tâm-ngim chhâm-ngi-yen sṳ̂-fap ve-yèn-fi Chú-sit. 2020-ngièn 11-ngie̍t, chhai Mî-koet thai-sién chûng fe̍t-sṳn, tông-sién sîn yit ngim (thi 46-ngim) Chúng-thúng, yî 2021-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit chhiu-chṳt.