George W. Bush

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
George W. Bush.

George W. Bush (1946-ngièn 7-ngie̍t 6-ngit –  ), he Mî-koet thi 43-ngim Chúng-thúng. Bush kâ-chhu̍k chṳ̂n-chó chhiu khôi-sṳ́ thèu-ngi̍p Khiung-fò-tóng yî-khi̍p Mî-koet chṳn-chhṳ, Bush ke fu-chhîn he chṳ̂-chhièn chên tâm-ngim thi 41-ngim Chúng-thúng ke George H. W. Bush. George W. Bush Chúng-thúng ngim-nui chô-su 2001-ngièn ke Kiú-Yit-Yit Sṳ-khien, kì fat-thung yit-lièn-chhon ke "Fán-khiúng chan-chên". Chhai 2001-ngièn 10-ngie̍t kì fat-thung Afghanistan Chan-chên yî-khi̍p thûi-fân Taliban chṳn-khièn pin chhù-thet kî-thi chû-chṳt sṳ-li̍t, chiap-siu̍k kì chhai 2003-ngièn 3-ngie̍t fat-thung Iraq Chan-chên, thûi-fân Hussein chṳn-khièn. Chhai kîn-ko kit-lie̍t ke sién-chan-heu, 2004-ngièn ke sién-kí chûng kit-phai Mìn-chú-tóng Chhâm-sién-ngìn John Kerry tông-sién lièn-ngim.

Chó-khì kîn-li̍t[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhû sia̍p chṳn-chhṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng-thúng chṳ̂ lu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng-thúng ngim-khì[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Koet-nui chṳn-chhet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Nèn-ngièn chan-lio̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yì-mìn chṳn-chhet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

chûng-kau sṳ-vu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

yî-liàu kói-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tui ngoi chṳn-chhet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ke-ngìn sin-ngióng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-chung hìn-siong[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ-chhu̍k lâu kâ-thìn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chho̍k-chok[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhùng-yeu yên-kóng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-kôan thiàu-muk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]