Khiung-fò-tóng (Mî-koet)

Chhiùng Wikipedia lòi

Khiung-fò-tóng (共和黨, Yîn-ngî: Republican Party), he Mî-koet tong-thoi lióng-thai chú-yeu chṳn-tóng chṳ̂-yit, nang-ngoi yit-ke he Mìn-chú-tóng.