跳至內容

Chúng-thúng

Chhiùng Wikipedia lòi
Mî-koet Chúng-thúng George Washington.

Chúng-thúng he tui Khiung-fò chṳ koet-kâ Ngièn-sú ke chhṳ̂n-fû Chúng-thúng ke Yîn-vùn yi̍t chhṳ̂n "President", chhai Yîn-vùn chûng he chṳ́ liâng-thô chá, chhai Lò-mâ Ti-koet sṳ̀-khì vì fu chṳp-chṳn kôn fe̍t hàng sén chúng tuk ke chṳt vi, pin fî chṳp-chṳn kôn. Than "President" put yit-thin he chṳn-chhṳ liâng-chhiu, mêu-sia kî-kèu fe̍t thòn-thí ke Chú-sit, fu-chit ngìn, Kûng-sṳ̂ ke chúng chhàiThai-ho̍k ke Káu-chhòng ya sṳ́-yung liá chhṳ̂n vi.