Lò-mâ Ti-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Lò-mâ Ti-koet" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"羅馬帝國" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Lò-mâ Ti-koet

Lò-mâ Ti-koet (Kûng-ngièn-chhièn 27-ngièn — 476-ngièn), he kú-thoi Lò-mâ vùn-mìn ke yit-ke kiê-ton, he yit-ke chôn-chṳ ke chṳn-thí.

Lò-mâ Ti-koet khó-yî yung-lòi péu-sṳ só-yû chhai Lò-mâ thúng-chhṳ chṳ̂-ha ke thú-thi. Lò-mâ ke khok-chông hó-sṳ́ Lò-mâ chhêu-chhut liáu yit-ke sàng-pâng ke kôn-ngiam, sṳ̀n-vì yit-ke ti-koet. Lò-mâ Ti-koet chúng-khiung khúng-chṳ thai-yok ńg-pak kiú-sṳ̍p phiàng-fông kûng-lî ke thú-thi, he sṳ-kie kú-thoi Li̍t-sṳ́ sông chui-thai ke koet-kâ chṳ̂-yit.