John F. Kennedy

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
John F. Kennedy
John F. Kennedy
John F. Kennedy
John F. Kennedy

John Fitzgerald Kennedy,(1917-ngièn 5-ngie̍t 29-ngit - 1963-ngièn 11-ngie̍t 22-ngit), Mî-koet thi sâm-sṳ̍p-ńg ngim chúng-thúng, ngim-khì chhiùng 1961-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit khôi-sṳ́ chhṳ̍t-to 1963-ngièn 11-ngie̍t 22-ngit.

Chó-khì kîn-li̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Chhû sia̍p chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Chúng-thúng chṳ̂ lu[編寫 | 編寫原始碼]

Chúng-thúng ngim-khì[編寫 | 編寫原始碼]

Koet-nui chṳn-chhet[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Nèn-ngièn chan-lio̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Yì-mìn chṳn-chhet[編寫 | 編寫原始碼]

chûng-kau sṳ-vu[編寫 | 編寫原始碼]

yî-liàu kói-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Tui ngoi chṳn-chhet[編寫 | 編寫原始碼]

Ke-ngìn sin-ngióng[編寫 | 編寫原始碼]

Kûng-chung hìn-siong[編寫 | 編寫原始碼]

Kâ-chhu̍k lâu kâ-thìn[編寫 | 編寫原始碼]

Chho̍k-chok[編寫 | 編寫原始碼]

Chhùng-yeu yên-kóng[編寫 | 編寫原始碼]

Siông-kôan thiàu-muk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]