John F. Kennedy

Chhiùng Wikipedia lòi
John F. Kennedy

John Fitzgerald Kennedy (1917-ngièn 5-ngie̍t 29-ngit – 1963-ngièn 11-ngie̍t 22-ngit), Mî-koet thi 35 ngim chúng-thúng, ngim-khì chhiùng 1961-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit khôi-sṳ́ chhṳ̍t-to 1963-ngièn 11-ngie̍t 22-ngit.

Chó-khì kîn-li̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhû sia̍p chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng-thúng chṳ̂ lu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng-thúng ngim-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Koet-nui chṳn-chhet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Nèn-ngièn chan-lio̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yì-mìn chṳn-chhet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

chûng-kau sṳ-vu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

yî-liàu kói-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tui ngoi chṳn-chhet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ke-ngìn sin-ngióng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-chung hìn-siong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ-chhu̍k lâu kâ-thìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chho̍k-chok[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhùng-yeu yên-kóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-kôan thiàu-muk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]