Abraham Lincoln

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Abraham Lincoln

Abraham Lincoln (1809-ngièn 2-ngie̍t 12-ngit – 1865-ngièn 4-ngie̍t 15-ngit), Mî-koet tsṳn-tshṳ-kâ, thi sṳ̍p-liuk ngim tsúng-thúng, ya-he sú-vi Khiung-fò-tóng si̍t tsúng-thúng. Sṳ̂n-kô 193 kûng-fûn, he Mî-koet li̍t-ngim tsúng-thúng chûng chui-kô ke. Tshai khì tsúng-thúng ngim-nui, Mî-koet pau-fat nui-tsan, li̍t-sṳ́ tshṳ̂n-tso nàm-pet tsan-tsên. Lincoln fi-tshù nàm-fông kok-chiu ke nù-li tsṳ-thu.

Tsó-ngièn Sâng-ngâi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lincoln 1809-ngièn ngi-ngie̍t sṳ̍p-ngi ngit tshut-sên tshai Mî-koet ke Khén-thap-kî-chiu, fu-mû he nùng-mìn, su̍k-yî yit-ke fán-tui nù-li tsṳ-thu ke kau-fi.