Donald Trump

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Donald Trump.

Donald John Trump, Sr (1946-ngièn 6-ngie̍t 14-ngit –  ) yî Mî-koet New York Fòng-heu-khî, he yit-chak Mî-koet sông-ngia̍p thai-hên, Thien-sṳ miàng-ngìn lâu chok-kâ. Kì he Trump si̍p-thòn Túng-sṳ-chhòng khi̍p chúng-chhài, ya-he Trump Ngu-lo̍k Kûng-sṳ̂ ke chhóng-sṳ́-ngìn, chhai chhiòn sṳ-kie kîn-yàng fòng-thi-sán, tú chhòng lâu fan-tiam. Yit-chhṳ̍t yî-lòi, Trump yîn-vì sâ-fà ke sâng-fa̍t fông-sṳt lâu chhṳ̍t-ngièn put-vúi ke sin-kak yì sâng-miàng thai-tshàu, chui-khiûn chet yù yî tâm-ngim chhṳ-kâ ke NBC sṳ̍t kin chiet muk siù "shuì he chiap-pân-ngìn" ke chú chhṳ̀ ngìn yì kiên kóng vì ngìn tî. Trump ke fu-chhîn he Néu-yok chho̍k-miàng fòng-thi-sán khôi-fat sông Frederick Trump.

Donald Trump yî 2015-ngièn 06-ngie̍t 16-ngit chang-sṳt siên-pu kin-sién 2016-ngièn Mî-koet Chúng-thúng sién-kí keKhiung-fò-tóng chhû-sién.