Franklin D. Roosevelt

Chhiùng Wikipedia lòi
Franklin D. Roosevelt.

Franklin Delano Roosevelt (1882-ngièn 1-ngie̍t 30-ngit – 1945-ngièn 4-ngie̍t 12-ngit), thi 30 ngi ngim Mî-koet chúng-thúng, he 20 sṳ-ki Mî-koet 1920-1930 ngièn-thoi kîn-chi ngùi-kî lâu Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan ke chûng-sîm ngìn-vu̍t chṳ̂-yit. Chhiùng 1933-ngièn chṳ 1945-ngièn kiên, lièn-siu̍k chhut-ngim si-kài Mî-koet chúng-thúng, chhiâ he vì-thu̍k lien-ngim chhêu-ko lióng-kài ke Mî-koet chúng-thúng.