Ronald Reagan

Chhiùng Wikipedia lòi
Ronald Reagan.

Ronald Wilson Reagan,(1911-ngièn 2-ngie̍t 6-ngit – 2004-ngièn 6-ngie̍t 5-ngit), Mî-koet yu-yi̍t chṳn-chhṳ-kâ, thi sâm-sṳ̍p-sâm ngim California chû-chóng (1967-ngièn -1975-ngièn), thi si-sṳ̍p ngim Mî-koet chúng-thúng (1981-ngièn - 1989-ngièn). Tha̍p-ngi̍p chṳn-thàn chhièn,Reagan chên tâm-ngim ko yun-thung kóng-pô-yèn, kiu-sâng-yèn, po-sa chon-làn chok-kâ, thien-yáng yên-yèn, lâu lì-chṳ kóng-sṳ̂, Mî-koet-ngìn sîm-muk chûng chui ví-thai ke chúng-thúng chṳ̂-yit.

Chó-khì kîn-li̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhû sia̍p chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng-thúng chṳ̂ lu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng-thúng ngim-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Koet-nui chṳn-chhet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Nèn-ngièn chan-lio̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yì-mìn chṳn-chhet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

chûng-kau sṳ-vu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

yî-liàu kói-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tui ngoi chṳn-chhet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ke-ngìn sin-ngióng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-chung hìn-siong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ-chhu̍k lâu kâ-thìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chho̍k-chok[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhùng-yeu yên-kóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-kôan thiàu-muk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]