Mike Pence

Chhiùng Wikipedia lòi
Mike Pence
Thi 48 ngim Mî-koet Fu-chúng-thúng
Ngim-khì
2017-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit – 2021-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit
Chúng-thúng Donald Trump
Chhièn-ngim Joe Biden
Ki-ngim Kamala Harris
ke-ngìn chṳ̂-sín
Chhut-se (1959-06-07) 1959-ngièn 6-ngie̍t 7-ngit (64-se)
 Mî-koet Indiana Columbus
Chṳn-tóng

Khiung-fò-tóng (1983–)

Mìn-chú-tóng (–1983)
Chhiâm-miàng

Michael Richard Pence (1959-ngièn 6-ngie̍t 7-ngit –  ) he Mî-koet Khiung-fò-tóng sit chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t lâu li̍t-sṳ̂, tâm-ngim Mî-koet thi 48-kài Fu-chúng-thúng. kì chên yî 2013-ngièn chṳ 2017-ngièn tâm-ngim thi 50-ngim Indiana-chû chû chhòng, 2001-ngièn chṳ 2013-ngièn tâm-ngim Chung-ngi-yèn. Khì hiûng-chhòng kak-lùi kak-phâng sṳ̂ yi̍t chhṳ 2019-ngièn tâm-ngim Chung-ngi-yèn chṳ-kîm. 2016-ngièn 7-ngie̍t, Pence piong-hi kin-sién lièn-ngim chû-chhòng, sṳ̀n-vì Khiung-fò-tóng Chúng-thúng hèu sién-ngìn Donald Trump ke kin-sién fó-phân, heu yî thùng ngièn 11-ngie̍t 8-ngit yàng-tet Chúng-thúng sién-kí, pin chhai 2017-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit chhiu-ngim Mî-koet Fu-chúng-thúng.