Thai-sî-yòng

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Thai-sî-yòng.

Thai-sî-yòng, vi-yî Êu-chû, Fî-chû, Nàm-khi̍t-chû lâu Nàm-mî-chû, Pet-mî-chû chṳ̂-kiên, he sṳ-kie thi-ngi thai yòng. Khì pet chiap Pet-pên-yòng, nàm-chiap Nàm-khi̍t-chû, sî-nàm thûng-ko Horn-kok (Cape Horn) ke kîn-sien (sî-kîn 67°) lâu Thai-phìn-yòng kiâm-kie, tûng-nàm thûng-ko Agulhas-kok kîn-sien (tûng-kîn 20°) lâu Yin-thu-yòng kiâm-kie.

Chhiòn-khiù ńg thai yòng
thai-phìn-yòng | yin-thu-yòng | thai-sî-yòng | nàm-khi̍t-yòng | pet-pên-yòng