Pet-mî-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Pet-mí-chû

Pet-mî-chû he chhai-yî sî-pan-khiù ke pet-phu. Tûng-lìm Thai-sî-yòng, sî-lìm Thai-phìn-yòng, pet-piên Pet-pên-yòng, nàm yî Pâ-nâ-mâ yun-hò vi kie lâu Nàm-mî-chû siong-fun. Pet-mî-chû hàn-yû pâu-koat Kâ-le̍t-pí-hói chûng chung-tô lie̍t-tó. Pet-mî-chû mien-chit lióng-chhiên si-pak-van phiàng-fông kûng-lî, he sṳ-kie thi-sâm thai chû. Ngìn-khiéu si-van ńg-chhiên-van.

Koet-kâ[編寫]

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Kiûn-sṳ[編寫]

Liâng-thú kiu-fun[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Thí-yuk[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Chûng-kau[編寫]