Siak

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Siak,  50Sn
ngoi-kôn
silvery-white (beta, β) or gray (alpha, α)
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Siak, Sn
Yîn-ngî tin
thùng-su-thí alpha, α (gray); beta, β (white)
ngoi-hìn silvery-white (beta, β) or gray (alpha, α)
Siak chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Ge

Sn

Pb
indiumSiakantimony
ngièn-chṳ́ sì-sú 50
ngièn-chṳ́-liòng (±) 118.710(7)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   heu-ko-thu kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 14 chhu̍k, p-block
chû-khì period 5
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Kr] 4d10 5s2 5p2
per shell 2, 8, 18, 18, 4
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 505.08 K ​(231.93 °C, ​449.47 °F)
pui-tiám 2875 K ​(2602 °C, ​4716 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn white, β: 7.365 g·cm−3
gray, α: 5.769 g·cm−3
6.99 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t white, β: 7.03 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t white, β: 296.1 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong white, β: 27.112 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 1497 1657 1855 2107 2438 2893
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 4, 3,[2] 2, 1,[3] −1, −2, −3, −4 ​(an amphoteric oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.96
Thien-lì-nèn 1st: 708.6 kJ·mol−1
2nd: 1411.8 kJ·mol−1
3rd: 2943.0 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 140 pm
Khiung-ka pan-kang 139±4 pm
Van der Waals pan-kang 217 pm

Siak he yit-tsúng ngièn-su, Fa-ho̍k fù-ho he Sn, Lâ-tên-ngî: "Stannum" ke sok-siá. Siak he yit-tsúng tsú-tshu̍k Kîm-su̍k. Sùn-tsṳn ke siak yû ngiùn fôi-set tsṳ̂ kîm-su̍k kông-yùng, yúng-yû liòng-hó ke tshûn-tsán sin-nèn. Siak ke tô-tsúng ha̍p-kîm yû fòng-fú-sṳ̍t ke sin-nèn, só-yî sòng-sòng pûn-ngìn yung-lòi tsok-vì khì-thâ kîm-su̍k ke fòng-fú tshèn. Siak sṳn-sán tì Chûng-koet Yùn-nàm, Mâ-lòi-sî-â tén-tén thi-khî.

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. "SnH3". NIST Chemistry WebBook. National Institure of Standards and Technology. 23 January 2013 chhà-khon. 
  3. "HSn". NIST Chemistry WebBook. National Institute of Standards and Technology. 23 January 2013 chhà-khon.