Na̍p

Chhiùng Wikipedia lòi
Na̍p,  11Na
ngoi-kôn
silvery white metallic


Spectral lines of sodium
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Na̍p, Na
Yîn-ngî sodium
ngoi-hìn silvery white metallic
Na̍p chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Li

Na

K
NáiNa̍pmagnesium
ngièn-chṳ́ sì-sú 11
ngièn-chṳ́-liòng (±) 22.98976928(2)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   kán-kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 1 chhu̍k, s-block
chû-khì period 3
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Ne] 3s1
per shell 2, 8, 1
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 370.944 K ​(97.794 °C, ​208.029 °F)
pui-tiám 1156.090 K ​(882.940 °C, ​1621.292 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 0.968 g·cm−3
0.927 g·cm−3
lìm-kie-tiám 2573 K, 35 MPa (extrapolated)
Yùng-fa-ngie̍t 2.60 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 97.42 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 28.230 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 554 617 697 802 946 1153
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su +1, −1 ​(a strongly basic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 0.93
Thien-lì-nèn 1st: 495.8 kJ·mol−1
2nd: 4562 kJ·mol−1
3rd: 6910.3 kJ·mol−1
(more)
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 186 pm
Khiung-ka pan-kang 166±9 pm
Van der Waals pan-kang 227 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhobody-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for Na̍p
Sâng-suk thin rod 3200 m·s−1 (at 20 °C)
Ngie̍t-phàng-chong 71 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 142 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 47.7 nΩ·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin paramagnetic[2]
Young's modulus 10 GPa
Shear modulus 3.3 GPa
Bulk modulus 6.3 GPa
Mohs hardness 0.5
Brinell hardness 0.69 MPa
CAS Registry Number 7440-23-5
Le̍k-sú
Hoat-kiàn kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘ Humphry Davy (1807)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Na̍p ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP

模板:Infobox element/isotopes decay3 (2 2 1)

23Na 100% 23Na is stable with 12 neutrons
* = excited state

Na̍p (鈉) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Na, ngièn-tsṳ́ su-muk he 11, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi sṳ̍p-yit vi.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]