Na̍p

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Na̍p
Na̍p
Na̍p
Na̍p

Na̍p (鈉) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Na, ngièn-tsṳ́ su-muk he 11, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi sṳ̍p-yit vi.