Hoi

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Hoi,  2He
ngoi-kôn
colorless gas, exhibiting a red-orange glow when placed in a high-voltage electric field


Spectral lines of helium
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Hoi, He
Yîn-ngî helium
ngoi-hìn colorless gas, exhibiting a red-orange glow when placed in a high-voltage electric field
Hoi chhai chû-khì-péu ke vi-tsì
Hydrogen (diatomic nonmetal)
Helium (noble gas)
Lithium (alkali metal)
Beryllium (alkaline earth metal)
Boron (metalloid)
Carbon (polyatomic nonmetal)
Nitrogen (diatomic nonmetal)
Oxygen (diatomic nonmetal)
Fluorine (diatomic nonmetal)
Neon (noble gas)
Sodium (alkali metal)
Magnesium (alkaline earth metal)
Aluminium (post-transition metal)
Silicon (metalloid)
Phosphorus (polyatomic nonmetal)
Sulfur (polyatomic nonmetal)
Chlorine (diatomic nonmetal)
Argon (noble gas)
Potassium (alkali metal)
Calcium (alkaline earth metal)
Scandium (transition metal)
Titanium (transition metal)
Vanadium (transition metal)
Chromium (transition metal)
Manganese (transition metal)
Iron (transition metal)
Cobalt (transition metal)
Nickel (transition metal)
Copper (transition metal)
Zinc (transition metal)
Gallium (post-transition metal)
Germanium (metalloid)
Arsenic (metalloid)
Selenium (polyatomic nonmetal)
Bromine (diatomic nonmetal)
Krypton (noble gas)
Rubidium (alkali metal)
Strontium (alkaline earth metal)
Yttrium (transition metal)
Zirconium (transition metal)
Niobium (transition metal)
Molybdenum (transition metal)
Technetium (transition metal)
Ruthenium (transition metal)
Rhodium (transition metal)
Palladium (transition metal)
Silver (transition metal)
Cadmium (transition metal)
Indium (post-transition metal)
Tin (post-transition metal)
Antimony (metalloid)
Tellurium (metalloid)
Iodine (diatomic nonmetal)
Xenon (noble gas)
Caesium (alkali metal)
Barium (alkaline earth metal)
Lanthanum (lanthanide)
Cerium (lanthanide)
Praseodymium (lanthanide)
Neodymium (lanthanide)
Promethium (lanthanide)
Samarium (lanthanide)
Europium (lanthanide)
Gadolinium (lanthanide)
Terbium (lanthanide)
Dysprosium (lanthanide)
Holmium (lanthanide)
Erbium (lanthanide)
Thulium (lanthanide)
Ytterbium (lanthanide)
Lutetium (lanthanide)
Hafnium (transition metal)
Tantalum (transition metal)
Tungsten (transition metal)
Rhenium (transition metal)
Osmium (transition metal)
Iridium (transition metal)
Platinum (transition metal)
Gold (transition metal)
Mercury (transition metal)
Thallium (post-transition metal)
Lead (post-transition metal)
Bismuth (post-transition metal)
Polonium (post-transition metal)
Astatine (metalloid)
Radon (noble gas)
Francium (alkali metal)
Radium (alkaline earth metal)
Actinium (actinide)
Thorium (actinide)
Protactinium (actinide)
Uranium (actinide)
Neptunium (actinide)
Plutonium (actinide)
Americium (actinide)
Curium (actinide)
Berkelium (actinide)
Californium (actinide)
Einsteinium (actinide)
Fermium (actinide)
Mendelevium (actinide)
Nobelium (actinide)
Lawrencium (actinide)
Rutherfordium (transition metal)
Dubnium (transition metal)
Seaborgium (transition metal)
Bohrium (transition metal)
Hassium (transition metal)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (transition metal)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (post-transition metal)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)


He

Ne
KhiângHoiLithium
ngièn-chṳ́ sì-sú 2
ngièn-chṳ́-liòng (±) 4.002602(2)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   hî-yù hi-thí
Chhu̍k, fûn-khî 18 cho̍k, s-block
chû-khì period 1
thien-chṳ́ phài-lie̍t 1s2
per shell 2
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông hi-thí
yùng-tiám 0.95 K ​(−272.20 °C, ​−457.96 °F) (at 2.5 MPa)
pui-tiám 4.222 K ​(−268.928 °C, ​−452.070 °F)
me̍t-thu at stp (0 °C and 101.325 kPa) 0.1786 g·L−1
0.145 g·cm−3
0.125 g·cm−3
Sâm-siong-tiám 2.177 K, ​5.043 kPa
lìm-kie-tiám 5.1953 K, 0.22746 MPa
Yùng-fa-ngie̍t 0.0138 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 0.0829 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 20.78[2] J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap (defined by ITS-90)
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K)     1.23 1.67 2.48 4.21
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 0
Thien-fu-sin Pauling scale: no data
Thien-lì-nèn 1st: 2372.3 kJ·mol−1
2nd: 5250.5 kJ·mol−1
Khiung-ka pan-kang 28 pm
Van der Waals pan-kang 140 pm

Hoi (氦), fe̍t-chá ham-cho Yòng (氜), he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì He, ngièn-tsṳ́ su-muk he 2.


  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.