Beryllium

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Beryllium
Beryllium
Beryllium
Beryllium
Beryllium

Beryllium he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Be, ngièn-chṳ́ su-muk he 4, chhai ngièn-su chû-khì-péu lî-tú phài thi 4 vi.