Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Lî,  13Al
ngoi-kôn
kim-sio̍k-khoán phú-gîn-sek


A-lú-mih ê kng-phó͘ sòaⁿ (spectral lines)
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Lî, Al
phe̍t-miàng aluminum (US)
ngoi-hìn kim-sio̍k-khoán phú-gîn-sek
Lî chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
B

Al

Ga
magnesiumSi̍t
ngièn-chṳ́ sì-sú 13
ngièn-chṳ́-liòng (±) 26.9815385(7)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   heu-ko-thu kîm-su̍k, ū-sî hong hun chò lūi-kim-sio̍k
Chhu̍k, fûn-khî 13 chhu̍k, p-block
chû-khì period 3
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Ne] 3s2 3p1
per shell 2, 8, 3
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 933.47 K ​(660.32 °C, ​1220.58 °F)
pui-tiám 2743 K ​(2470 °C, ​4478 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 2.70 g·cm−3
2.375 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 10.71 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 284 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 24.20 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 1482 1632 1817 2054 2364 2790
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su +3, +2,[2] +1[3], −1, −2 ​(an amphoteric oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.61
Thien-lì-nèn 1st: 577.5 kJ·mol−1
2nd: 1816.7 kJ·mol−1
3rd: 2744.8 kJ·mol−1
(more)
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 143 pm
Khiung-ka pan-kang 121±4 pm
Van der Waals pan-kang 184 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhoface-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for Lî
Sâng-suk thin rod (rolled) 5000 m·s−1 (at r.t.)
Ngie̍t-phàng-chong 23.1 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 237 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 28.2 nΩ·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin paramagnetic[4]
Young's modulus 70 GPa
Shear modulus 26 GPa
Bulk modulus 76 GPa
Poisson ratio 0.35
Mohs hardness 2.75
Vickers hardness 160–350 MPa
Brinell hardness 160–550 MPa
CAS Registry Number 7429-90-5
Le̍k-sú
Yi-chhet Antoine Lavoisier[5] (1787)
First isolation Hans Christian Ørsted[6] (1825)
Named by Humphry Davy[5] (1807)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Lî ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP

模板:Infobox element/isotopes decay3

27Al 100% 27Al is stable with 14 neutrons

(鋁) he yit-chúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Al, ngièn-chṳ́ su-muk he 13, chhai Ngièn-su Chû-khì péu chûng thi-sṳ̍p-sâm vi.

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Aluminium monoxide
  3. Aluminium iodide
  4. Lide, D. R. (2000). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds" (PDF). CRC Handbook of Chemistry and Physics (81st pán.). CRC Press. ISBN 0849304814. 
  5. 5.0 5.1 "Aluminum". Los Alamos National Laboratory. 3 March 2013 chhà-khon. 
  6. "13 Aluminium". Elements.vanderkrogt.net. 2008-09-12 chhà-khon.