Tién

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tién
Tién

Tién (碘) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì I, ngièn-chṳ́ su-muk he 53.