Tennessine

Chhiùng Wikipedia lòi
Tennessine,  117Ts
ngoi-kôn
poàn-kim-sio̍k (ū-chhek)[1]
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Tennessine, Ts
ngoi-hìn poàn-kim-sio̍k (ū-chhek)[1]
Tennessine chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
At

Ts

(Usu)
livermoriumTennessineoganesson
ngièn-chṳ́ sì-sú 117
ngièn-chṳ́-liòng [294]
ngièn-su lui-phe̍t   hàn-màng khok-thin, m̄-koh khó-lêng sī āu-kòe-tō͘ kim-sio̍k[2][3]
Chhu̍k, fûn-khî 17 chhu̍k, p-block
chû-khì period 7
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5 (ū-chhek)[4]
per shell 2, 8, 18, 32, 32, 18, 7 (ū-chhek)
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí (yi-chhet)[4][5]
yùng-tiám 623–823 K ​(350–550 °C, ​662–1022 °F) (ū-chhek)[4]
pui-tiám 883 K ​(610 °C, ​1130 °F) (ū-chhek)[4]
Me̍t-thu near Sit-vûn 7.1–7.3 g·cm−3 (extrapolated)[5]
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su −1, +1, +3, +5(ū-chhek)[1][4]
Thien-lì-nèn 1st: 742.9 kJ·mol−1 (ū-chhek)[4]
2nd: 1785.0–1920.1 kJ·mol−1 (extrapolated)[5]
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 138 pm (ū-chhek)[5]
Khiung-ka pan-kang 156–157 pm (extrapolated)[5]
Miscellanea
CAS Registry Number 54101-14-3
Le̍k-sú
Hí-miàng Tennessee
Fat-hien Joint Institute for Nuclear Research kap Lawrence Livermore National Laboratory (2010)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Tennessine ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
294Ts[6] syn 51模板:Su ms α 10.81 290Mc
293Ts[7] syn 22模板:Su ms α 11.11, 11.00, 10.91 289Mc

Tennessine (Hon-ngî: tián) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Ts, ngièn-chṳ́ su-muk he 117.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. 1.0 1.1 Fricke, B. (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry 21: 89–144. doi:10.1007/BFb0116498. 4 October 2013 chhà-khon. 
  2. Royal Society of Chemistry (2016). "Ununseptium". rsc.org. Royal Society of Chemistry. 9 November 2016 chhà-khon. A highly radioactive metal, of which only a few atoms have ever been made. 
  3. GSI (14 December 2015). "Research Program – Highlights". superheavies.de. GSI. Archived from the original on 13 May 2020. 9 November 2016 chhà-khon. If this trend were followed, element 117 would likely be a rather volatile metal. Fully relativistic calculations agree with this expectation, however, they are in need of experimental confirmation. 
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Hoffman, D. C.; Lee, D. M.; Pershina, V. (2006). "Transactinides and the future elements". In Morss; Edelstein, N. M.; Fuger, J. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd pán.). Springer Science+Business Media. pp. 1652–1752. ISBN 1-4020-3555-1. 
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Bonchev, D.; Kamenska, V. (1981). "Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements". Journal of Physical Chemistry 85 (9): 1177–1186. doi:10.1021/j150609a021. 
  6. Oganessian, Yu. Ts.; et al. (2013). "Experimental studies of the 249Bk + 48Ca reaction including decay properties and excitation function for isotopes of element 117, and discovery of the new isotope 277Mt". Physical Review C 87 (5): 054621. Bibcode:2013PhRvC..87e4621O. doi:10.1103/PhysRevC.87.054621. 
  7. Khuyagbaatar, J.; Yakushev, A.; Düllmann, Ch. E.; et al. (2014). "48Ca+249Bk Fusion Reaction Leading to Element Z=117: Long-Lived α-Decaying 270Db and Discovery of 266Lr". Physical Review Letters 112 (17): 172501. doi:10.1103/PhysRevLett.112.172501.