Magnesium

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Magnesium
Magnesium
Magnesium
Magnesium


Magnesium he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Mg, ngièn-chṳ́ su-muk he 12, chhai ngièn-su chû-khì-péu lî-tú phài thi 12 vi.