Magnesium

Chhiùng Wikipedia lòi
Magnesium,  12Mg
ngoi-kôn
shiny grey solid


Spectral lines of magnesium
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho magnesium, Mg
ngoi-hìn shiny grey solid
Magnesium chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Be

Mg

Ca
Na̍pmagnesium
ngièn-chṳ́ sì-sú 12
ngièn-chṳ́-liòng 24.305[1] (24.304–24.307)[2]
ngièn-su lui-phe̍t   kán-thú kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 2 chhu̍k, s-block
chû-khì period 3
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Ne] 3s2
per shell 2, 8, 2
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 923 K ​(650 °C, ​1202 °F)
pui-tiám 1363 K ​(1091 °C, ​1994 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 1.738 g·cm−3
1.584 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 8.48 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 128 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 24.869 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 701 773 861 971 1132 1361
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su +2, +1[3] ​(a strongly basic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.31
Thien-lì-nèn 1st: 737.7 kJ·mol−1
2nd: 1450.7 kJ·mol−1
3rd: 7732.7 kJ·mol−1
(more)
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 160 pm
Khiung-ka pan-kang 141±7 pm
Van der Waals pan-kang 173 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhohexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close packed crystal structure for magnesium
Sâng-suk thin rod 4940 m·s−1 (at r.t.) (annealed)
Ngie̍t-phàng-chong 24.8 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 156 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 43.9 nΩ·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin paramagnetic
Young's modulus 45 GPa
Shear modulus 17 GPa
Bulk modulus 45 GPa
Poisson ratio 0.290
Mohs hardness 1–2.5
Brinell hardness 44–260 MPa
CAS Registry Number 7439-95-4
Le̍k-sú
Hí-miàng after Magnesia, Greece
Fat-hien Joseph Black (1755)
First isolation Humphry Davy (1808)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: magnesium ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
24Mg 78.99% 24Mg is stable with 12 neutrons
25Mg 10.00% 25Mg is stable with 13 neutrons
26Mg 11.01% 26Mg is stable with 14 neutrons

Magnesium(Hon-ngî: měi) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Mg, ngièn-chṳ́ su-muk he 12, chhai ngièn-su chû-khì-péu lî-tú phài thi 12 vi.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]