Europium

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Europium
Europium

Europium he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Eu, ngièn-chṳ́ su-muk he 63.