Europium

Chhiùng Wikipedia lòi
Europium,  63Eu
ngoi-kôn
silvery white, with a pale yellow tint;[1] but rarely seen without oxide discoloration
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Europium, Eu
ngoi-hìn silvery white, with a pale yellow tint;[1] but rarely seen without oxide discoloration
Europium chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)


Eu

Am
samariumEuropiumgadolinium
ngièn-chṳ́ sì-sú 63
ngièn-chṳ́-liòng (±) 151.964(1)[2]
ngièn-su lui-phe̍t   lanthanum-hi
Chhu̍k, fûn-khî n/a, f-block
chû-khì period 6
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Xe] 4f7 6s2
per shell 2, 8, 18, 25, 8, 2
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 1099 K ​(826 °C, ​1519 °F)
pui-tiám 1802 K ​(1529 °C, ​2784 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 5.264 g·cm−3
5.13 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 9.21 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 176 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 27.66 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 863 957 1072 1234 1452 1796
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 3, 2, 1 ​(a mildly basic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.2
Thien-lì-nèn 1st: 547.1 kJ·mol−1
2nd: 1085 kJ·mol−1
3rd: 2404 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 180 pm
Khiung-ka pan-kang 198±6 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhobody-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for Europium
Ngie̍t-phàng-chong poly: 35.0 µm·m−1·K−1 (at r.t.)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t est. 13.9 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t poly: 0.900 µΩ·m (at r.t.)
Chhṳ̀-sin paramagnetic[3]
Young's modulus 18.2 GPa
Shear modulus 7.9 GPa
Bulk modulus 8.3 GPa
Poisson ratio 0.152
Vickers hardness 165–200 MPa
CAS Registry Number 7440-53-1
Le̍k-sú
Hí-miàng after Europe
Hoat-kiàn kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘ Eugène-Anatole Demarçay (1896, 1901)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Europium ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
150Eu syn 36.9 y ε 2.261 150Sm
151Eu 47.8% 5×1018 y α 1.9644 147Pm
152Eu syn 13.54 y ε 1.874 152Sm
β 1.819 152Gd
153Eu 52.2% (α) 0.2736 149Pm
154Eu syn 8.59 y β 1.969 154Gd
155Eu syn 4.76 y β 0.253 155Gd
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Europium (Hon-ngî: yǒu) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Eu, ngièn-chṳ́ su-muk he 63.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. 模板:Greenwood&Earnshaw
  2. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  3. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. Archived from the original on 2011-03-03. 2018-06-10 chhà-khon.