Koi

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Koi
Koi
Koi
Koi

Koi (鈣) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Ca, ngièn-tsṳ́ su-muk he 20, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi-ngi-sṳ̍p vi.