Yông

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Yông

Yông (氧, 養), fe̍t-chá ham-cho sôn-su (酸素), he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì O, ngièn-chṳ́ su-muk he 8, chhai ngièn-su chû-khì péu chûng thi-pat vi.