Hi-thí

Chhiùng Wikipedia lòi

Hi-thí he vu̍t-chṳt chhùn-chhai ke yit chúng chhong-thai, he 4 chúng kî-pún vu̍t-chṳt chhong-thai chṳ̂ yit. Hi-thí ke lia̍p-chṳ́ hàn-mò ku-thin ke hìn-thí lâu thí-chit, fa̍t-thung pí ku-thí thùng yi̍t-thí chhṳ-yù.