Ngièn-su

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
SolarSystemAbundances.png

Ngièn-su chṳ́ chhṳ-yèn-kie chûng yit-pak tô-chúng kî-pún ke kîm-su̍k lâu fî kîm-su̍k vu̍t-chṳt, kì-têu yù yit-chúng ngièn-chṳ́ chû-sṳ̀n.